Partnerzy


© Kongos Sp. z o.o.

Zarządzanie firmą bez kontrolowania jej wartości to doskonale zaplanowane bankructwo.

Opracowaliśmy elastyczną ofertę, co pozwala na realizację wyceny dla każdego klienta.

Wycena zajmujemy sie usługowo od 1990 roku i stale rozwijamy nasze umiejętności, procedury i metody. Potrafimy wyceniać zarówno spółki giełdowe jak i małe rodzinne przedsiębiorstwa. W portfelu zrealizowanych przez nas zamówień można znaleźć np: spółki developerskie, pracownie projektowe i portale internetowe.

W procesie wyceny firmy: metoda wyceny, procedura i sposób realizacji prac zawsze dostosowane są do celu wyceny. Przygotowujemy wyceny dla potrzeb:

 • zarządzania wartością firmy w tym portfelem jej wartości niematerialnych,
 • restrukturyzacji (optymalizacja zainwestowanego kapitału i źródeł finansowania),
 • projektowanej szczegółowej transakcji kapitałowej (sprzedaż akcji/udziałów),
 • aportu zorganizowanego mienia rzeczowego lub niematerialnego lub udziałów/akcji,
 • przekształcenia formy prawnej (np: na spółkę prawa handlowego),
 • odszkodowawczych (w procesach sądowych),
 • podziału majątku w procesach cywilnych,
 • analiz podatkowych,
 • innych, bardzo specyficznych sytuacji (np: rozliczanie kontraktu menedżerskiego).

Proces wyceny nadzorowany jest przez bardzo doświadczonych konsultantów, pełniących funkcje biegłych sądowych.OFERTA

Na wycenę firmy i znaku firmowego.

Nasza polityka cenowa zakłada dużą elastyczność w konstruowaniu zakresu rzeczowego i finansowego oferty. Podejmujemy się zarówno kompleksowego wykonania całego projektu doradczego, jak i w kooperacji z innymi wykonawcami.

Proponowane przez nas  wynagrodzenie zakłada pracę ekspertów ds. wyceny w systemie „desk top research”. Wszelkie dodatkowe prace i działania wiążą się z koniecznością podniesienia wynagrodzenia o wielkość dodatkowych kosztów, których zakres zostanie  uzgodniony przed podpisaniem umowy na podstawie wstępnego rozeznania tematu.

Przykładowo prace i działania dodatkowe obejmują:

¨ W przypadku braku opracowanych materiałów związanych głównie z prognozami działalności na rynku (badania rynkowe) należy liczyć się z dodatkowymi kosztami.
¨ W przypadku konieczności opracowania wyceny pomocniczej środków trwałych lub nieruchomości przez ekspertów w tej dziedzinie należy liczyć się z dodatkowymi kosztami (jeśli zajdzie konieczność zastosowania pośredniego modelu wyceny t.j. konieczność wyceny godziwej wartości majątku spółki np.: jej aktywów rzeczowych i finansowych).
¨ W przypadku konieczności wymuszonej przepisami weryfikacji informacji księgowych lub innych informacji tego typu należy liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z wynagrodzeniem biegłego księgowego (np.: wycena dla celów podatkowych lub sporu rozstrzyganego przed sądem).
W przypadku niejasnej sytuacji prawnej przedmiotu wyceny, praca rzecznika patentowego.
¨ Konieczność wielokrotnych spotkań w siedzibie klienta oddalonej ponad 100 km od siedziby firmy KON-GOS S.A..

W trosce o interes naszych klientów procedura realizacji usług zakłada postępowanie dwuetapowe.
Etap pierwszy – działania wstępne przed podpisaniem umowy.

 • Podpisanie klauzuli poufności (na życzenie klienta).
 • Analiza wstępnych materiałów.
 • Uzgodnienie metod wyceny.
 • Ustalenie zakresu i kosztów informacji dodatkowych, które są niezbędne do pozyskania z punktu widzenia metody i celu wyceny a których to kosztów nie obejmuje proponowane przez nas wynagrodzenie.
Koszty działań na tym etapie są opłacone przez Zleceniodawcę na bieżąco na zasadzie zwrotu kosztów i/lub działań o charakterze edukacyjnym (zwrot kosztów dojazdu na odległość ponad 100 km oraz stawka dzienna ........... zł/dzień lub godzinowa ............ zł/godz. za pracę konsultanta u Zleceniodawcy ustalana indywidualnie w zależności od zakresu prac).

Zleceniodawca może na tym etapie zrezygnować z realizacji dalszych etapów prac.
Etap drugi – działania po podpisaniu umow
y

  • Pozyskiwanie i analiza danych.
  • Wygenerowanie wstępnych wniosków.
  • Wewnętrzna weryfikacja wyników wyceny przez niezależnego eksperta.
  • Weryfikacja zewnętrzna kluczowych założeń w kontakcie ze Zleceniodawcą.
  • Opracowanie pisemnego raportu z wyceny.
  • Rekomendacje decyzyjne stosowanie do celu wyceny.

Na każdym etapie współpracujemy z osobami upoważnionymi przez Zleceniodawcę i działającymi w jego imieniu.
Istnieje możliwość wspomagania procesu negocjacji transakcji kapitałowej lub innych działań Zleceniodawcy
, w których argumentacja związana z procesem wyceny ma istotne znaczenie.
W tym przypadku zawierana jest odrębna umowa o efekt i wynagrodzeniu zależnym od stopnia realizacji celów działania.

Forma i warunki płatności: W każdym wariancie umowy pobieramy zaliczkę w wysokości 40% wartości kontraktu w terminie 3-dni roboczych od daty podpisania umowy.

Przelew pozostałej kwoty w terminie 7-miu dni roboczych od daty przyjęcia dzieła.

[Home] [historia] [portfel] [oferta] [wycena firmy] [wycena wnip] [doradztwo] [narzędzia] [dotacje parp] [kontakt] [partnerzy]

 WYCENY   
Wycena Praw specjalistyczny portal poświęcony wycenom

EDUKACJA
Akademia Pracy wiedza o pracy i działalności gospodarczej