Portfel zrealizowanych prac doradczych


© Kongos Sp. z o.o.

Portfolio budujemy od roku 1990.

Nasze portfolio zawiera wiele prac konsultingowych zrealizowanych i zaakceptowanych przez naszych klientów.

 • komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych,
 • prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych,
 • restrukturyzacja z wyceną jednostek biznesowych,
 • wycena:
  • aportów w tym niematerialnych,
   • znaki towarowe i firmowe,
   • prawa licencyjne i patenty,
   • zorganizowane mienie (np: sieć sprzedaży),
   • know-how,
   • serwis internetowy,
  • portali internetowych,
  • przedsiębiorstw różnych branż i wielkości oraz formy prawnej gospodarowania,
 • analizy inwestycyjne,
 • analizy kredytowe,
 • plany strategiczne i biznes plany,
 • wdrożenie autorskich systemów (procedury i narzędzia intranetowe wspomagające zarządzanie)
  • finansowej analizy strategicznej,
  • planowania strategicznego,
  • planowania operacyjnego,
  • budżetowania,
  • controllingu finansowego (strategicznego i operacyjnego)

Nasze pracy wykonywaliśmy między innymi dla poniższych firm państwowych i prywatnych:

 • Stomil Dębica (obecnie Dębica S.A.),
 • Polfa Kutno S.A.
 • Mennica Państwowa oraz Mennica Państwowa S.A.
 • Energoprojekt
 • Cezas (Wrocław, Olsztyn, Koszalin, Opole, Toruń)
 • Herbapol Bydgoszcz,
 • Brabork Sp. z o.o.
 • ZPR Sp z o.o.
 • Nichimen Corp.
 • FPN Nysa,
 • Spedpol Sp. z o.o.
 • Magnes Sp. z o.o.
 • i.t.d.

oraz instytucji:

 • UNIDO Wiedeń,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Warszawski Instytut Bankowości,
 • Instytuty Naukowo Badawcze (wycena praw licencyjnych),
 • Ministerstwo Prywatyzacji,
 • Ministerstwo Edukacji,
 • Agencja Rozwoju Przemysłu.

[Home] [historia] [portfel] [oferta] [kontakt] [partnerzy]

 WYCENY   
Wycena Praw specjalistyczny portal poświęcony wycenom

EDUKACJA
Akademia Pracy wiedza o pracy i działalności gospodarczej