Partnerzy


© Kongos Sp. z o.o.

Współpracujemy z renomowanymi i sprawdzonymi partnerami, których charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny w zakresie świadczonych usług oraz etyczna postawa w biznesie.

Kancelaria patentowo-prawna Dreszer i wspólnicy
Patulski Orłowski i Partnerzy CWM Sp. z o.o.


Kancelaria patentowo-prawna Dreszer i wspólnicy

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług w zakresie własności przemysłowej:

Przedmiotowo obejmuje: rozwiązania należące do wszystkich dziedzin techniki i technologii wraz z ich komercjalizacją, badaniami możliwości stosowania, uzyskania różnych form ochrony, skutecznego zabezpieczenia, utrzymania i egzekwowania praw na dobrach niematerialnych, oraz optymalnego wykorzystania w strategii i grze rynkowej, przy użyciu wszystkich narzędzi krajowego i międzynarodowego prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, układy scalone, nazwy domen internetowych, nieuczciwa konkurencja);
Podmiotowo: klientami Kancelarii są osoby fizyczne i prawne, w kraju i za granicą, które obsługuje bezpośrednio lub na zlecenia lub z rekomendacji reprezentujących ich interesy zagranicznych lub krajowych Kancelarii działających w obszarze prawa własności przemysłowej;

Ponadto: kancelaria współpracuje i prowadzi doraźne doradztwo specjalistyczne na rzecz wyspecjalizowanych służb marketingowych, reklamowych, kojarzących interesy, zajmujących się transferem technologii, a także wyceną praw na dobrach niematerialnych, prywatyzacją i przekształceniami własnościowymi, jak również współpracuje z renomowanymi kancelariami adwokackimi;

Kontakt: Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa, telefon:  (+48 22) 825-08-85, 825-84-25, (+48 22) 825-12-41 w.250, tel. kom.: (+48) 602-385-090, fax:  (+48 22) 825-43-15, 825-83-56, e-mail: info@dreszer.pl, www.dreszer.pl

Patulski Orłowski i Partnerzy CWM Sp. z o.o.

Patulski, Orłowski i Partnerzy CWM sp. z o.o. jest firmą szkoleniowo - doradczą. Działalność szkoleniowa jest realizowana w następujących dziedzinach: prawo handlowe, prawo pracy, prawo cywilne, finanse, podatki, cła, zarządzanie, marketing, etykieta profesjonalna. Szkolenia prowadzone przez firmę są realizowane wyłącznie dla potrzeb poszczególnych firm, banków i instytucji, zgodnie z ich konkretnymi potrzebami, w ich pomieszczeniach lub ośrodkach.

W dziedzinie doradztwa specjalnością firmy są:
- zasady elastycznego zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz członków władz spółek prawa handlowego
- organizacja procesów zarządzania w spółkach prawa handlowego i innych podmiotach gospodarczych w tym opracowanie dokumentów wewnątrzzakładowych (np. regulamin organizacyjny, regulamin pracy itp.)
- współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi zwłaszcza w kontekście układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych.
Zespół specjalistów i konsultantów tworzy grupa około 100 fachowców.

Kontakt: Bonifraterska 16 lok.14, 00-213 Warszawa, tel: (+48 22) 635-68-68, fax: (+48 22) 635-13-45, e-mail: pcwm@sm.pl
 

 

[Home] [historia] [portfel] [oferta] [kontakt] [partnerzy]

 WYCENY   
Wycena Praw specjalistyczny portal poświęcony wycenom

EDUKACJA
Akademia Pracy wiedza o pracy i działalności gospodarczej